Közbeszerzés

"Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos személybiztosítási szolgáltatások beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai az ajánlattételi szakaszhoz

Ajanlattételi felhívás biztosításletöltés.pdf

BVH Zrt. Csoportos balesetbiztosítás szerződéstervezetletöltés.docx

BVH Zrt. D&O szerződéstervezetletöltés.docx

BVH Zrt. Vagyon- és felelősségbiztosítás szerződéstervezetletöltés.docx

Felolvasólap háttértábla biztosításletöltés.xlsx

Iratminták biztosításletöltés.doc

Műszaki specifikáció BFVKletöltés.docx

Műszaki specifikáció BGYHletöltés.docx

Műszaki specifikáció BKVletöltés.docx

Műszaki specifikáció BTIletöltés.docx

Műszaki specifikáció BVHletöltés.docx

Műszaki specifikáció FKF Nonprofit Zrt.letöltés.docx

Műszaki specifikáció FŐKERTletöltés.docx

Műszaki specifikáció FŐKÉTÜSZletöltés.docx

Műszaki specifikáció FÖRIletöltés.docx

Műszaki specifikáció FŐTÁV Zrt.letöltés.docx

Műszaki specifikáció FTSZVletöltés.docx

Műszaki specifikació Fővárosi Vízművekletöltés.docx

"Földgáz energia beszerzése 2017" tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Válasz kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemreletöltés.pdf

Korrigendum földgáz energia beszerzése 2017.letöltés.pdf

Iratminták földgáz energia 2017 MÓDOSÍTOTTletöltés.docx

Közbeszerzési útmutató földgáz energia 2017 MÓDOSÍTOTTletöltés.doc

Ajánlati felhívás földgáz energia beszerzése 2017.letöltés.pdf

Iratminták földgáz energia 2017letöltés.docx

Kalkulációs tábla földgáz energia 2017letöltés.xls

Közbeszerzési útmutató földgáz energia 2017letöltés.pdf

Műszaki adatlap földgáz energia 2017letöltés.xlsx

Műszaki leírás földgáz energia 2017letöltés.pdf

Szerződéstervezet földgáz energia 2017letöltés.pdf

„Microsoft licence beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Ajánlati felhívás Microsoft licenceletöltés.pdf

Közbeszerzési útmutató Microsoft licenceletöltés.pdf

Iratminták Microsoft licenceletöltés.docx

Szerződéstervezet Microsoft licenceletöltés.pdf

Műszaki adatlap Microsoft licenceletöltés.xlsx

„Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos személybiztosítási szolgáltatások beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Válasz 2. sz. kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemreletöltés.pdf

Válasz kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemreletöltés.pdf

Részvételi felhívás biztosítás közbeszerzésletöltés.pdf

Közbeszerzési útmutató biztosítás közbeszerzésletöltés.pdf

Iratminták biztosítás közbeszerzésletöltés.docx

Műszaki specifikáció biztosítás közbeszerzésletöltés.pdf

Szerződéses feltételek biztosítás közbeszerzésletöltés.pdf

"Villamos energia beszerzése a 2017. évre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Válasz 161104 kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekreletöltés.pdf

Korrigendum villamos energia beszerzésletöltés.pdf

MÓDOSÍTOTT szerződéstervezet villamos energia beszerzés 2017letöltés.docx

Válasz kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemreletöltés.pdf

Átvételi elismervény villamos energia beszerzés 2017letöltés.docx

Iratminták villamos energia beszerzés 2017letöltés.docx

közbeszerzési útmutatóletöltés.pdf

műszaki adatlap villamos energia beszerzés 2017letöltés.xlsx

Negyedórás adatok 2012letöltés.xlsx

Negyedórás adatok 2013letöltés.xlsx

Negyedórás adatok 2014letöltés.xlsx

Negyedórás adatok 2015letöltés.xlsx

Negyedórás adatok 2016letöltés.xlsx

szerződéstervezet villamos energia beszerzés 2017letöltés.docx

"Földgáz energia beszerzése a 2016/2017. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Korrigendum földgáz energia beszerzése 2016letöltés.pdf

MÓDOSÍTOTT ajánlati dokumentáció - földgáz energia beszerzése 2016letöltés.doc

MÓDOSÍTOTT iratminták - földgáz energia beszerzése 2016letöltés.docx

MÓDOSÍTOTT műszaki leírás - földgáz energia beszerzése 2016letöltés.doc

MÓDOSÍTOTT összesített kalkulációs tábla - földgáz energia beszerzése 2016letöltés.xls

MÓDOSÍTOTT összesített műszaki adatlap - földgáz energia beszerzése 2016letöltés.xlsx

Válasz kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekreletöltés.pdf

Válasz kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmekreletöltés.pdf

Ajánlati dokumentáció letöltés.pdf

1. számú melléklet Iratmintákletöltés.docx

2. számú melléklet Szerződés tervezetletöltés.pdf

3. számú melléklet Műszaki adatlapletöltés.xlsx

4. számú melléklet Műszaki leírásletöltés.pdf

5. számú melléklet Kalkulációs táblaletöltés.xls

Átvételi elismervényletöltés.docx

Egységes európai közbeszerzési dokumentumletöltés.docx

Földgáz energia beszerzése 2015. július 1. - 2016. október 1. közötti időszakra vonatkozóan

2. számú kiegészítő tájékoztatás letöltés pdf

Kiegészítő tájékoztatás letöltés pdf

Hirdetmény letöltés pdf

Ajánlati dokumentáció letöltés pdf

Iratminták letöltés doc

Szerződés tervezetek letöltés pdf

Műszaki adatlap letöltés doc

Műszaki leírás letöltés pdf

Kalkulációs tábla letöltés doc

Átvételi elismervény letöltés doc

Flotta közbeszerzési eljárás - 2015

Második Kiegészítő tájékoztatás letöltés pdf

Kiegészítő tájékoztatás válasz letöltés pdf

Módosított dokumantumok 2 letöltés zip

Módosított dokumantumok 1 letöltés zip

Módosított felhívás letöltés pdf

Konzultációs jegyzőkönyv letöltés pdf

Ajánlati felhívás letöltés pdf

Ajánlati dokumentáció letöltés pdf

Iratminták letöltés doc

Szerződés tervezetek letöltés pdf

Felolvasó lap és háttér tábla letöltés doc

Személygépjárművek műszaki leírás letöltés pdf

Sztolgáltatás műszaki leírása letöltés doc

Átvételi elismervény letöltés doc

Mobil közbeszerzési eljárás - 2015

Részvételi jelentkezést segítő iratok mobil letöltés pdf

Átvételi elismervény mobil dokumentáció letöltés pdf

Iratminták letöltés pdf

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan

Villamos energia közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatás letöltés pdf

Módosult ajánlattételi felhívás letöltés pdf

Ajánlati dokumentáció letöltés pdf

Iratminták letöltés doc

Szerződés tervezetek letöltés pdf

Műszaki adatlap letöltés doc

Átvételi elismervény letöltés doc

Negyedórás adatok 2012 letöltés doc

Negyedórás adatok 2013 letöltés doc

Negyedórás adatok 2014 letöltés doc

Negyedórás adatok 2015 letöltés doc

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj számlázásával és visszkereset nélküli követelés értékesítésével kapcsolatos szolgáltatás - 2015

Kiegészítő tájékoztatásletöltés doc

Ajánlattételi felhívásletöltés doc

Átvételi elismervény számlázás és követelés dokumentációletöltés doc

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok letöltés doc

Könyvvizsgálat közbeszerzési eljárás dokumentumai - 2014

Ajánlati felhívás 2014-OJS103-181042 letöltés pdf

ajánlati dokumentáció letöltés pdf

1. számú melléklet - Iratminták letöltés docx

2. számú melléklet - a számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések letöltés pdf

2.1 melléklet - FŐTÁV biztonságvédelmi kikötések letöltés pdf

2.2 melléklet - szerződéstervezet_könyvvizsgálat letöltés pdf

3. számú melléklet - műszaki leírás letöltés pdf

4. számú melléklet - felolvasólap letöltés xlsx

Átvételi elismervény letöltés docx

Jelenléti ív_konzultáció letöltés pdf

Konzultációs jegyzőkönyv letöltés pdf

Ajánlati felhívás_módosítás letöltés pdf

Kiegészítő tájékoztatás letöltés pdf

"Földgáz energia beszerzése a 2014/2015. gázévre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai

Ajánlati dokumentáció letöltés pdf

1. számú melléklet Iratmintákletöltés pdf

2. számú melléklet Szerződés tervezetletöltés pdf

3. számú melléklet Műszaki adatlapletöltés pdf

4. számú melléklet Műszaki leírásletöltés pdf

5. számú melléklet Kalkulációs táblaletöltés pdf

Átvételi elismervényletöltés pdf

Villamos energia beszerzése a 2015. évre vonatkozóan

Felhívás letöltés pdf

Ajánlati dokumentáció letöltés pdf

1. számú melléklet - Iratminták letöltés doc

2. számú melléklet - Szerződéstervezet letöltés pdf

2. számú melléklet - Módosított szerződéstervezet letöltés pdf

5. számú melléklet - Megbízási szerződés letöltés pdf

Műszaki dokumentáció 1 letöltés zip

Műszaki dokumentáció 2 letöltés zip

Átvételi elismervény letöltés doc

Konzultációs jegyzőkönyv letöltés pdf

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása - 2014

Műszaki leírás letöltés pdf

Iratminták letöltés doc

Hirdetmény letöltés pdf

Átvételi elismervény letöltés doc

Utolsó módosítás dátuma: 2017.07.05.