FTSZV-Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása közszolgáltatói szerződés keretein belül.

A főváros vezetése 2012. január 1-jétől – Budapest Főváros Közgyűlése által az 59/2011 ( X.12. ) számú rendeletben elfogadott Közszolgáltatói Keretszerződés keretein belül – a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-t bízta meg a lakossági, települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével, mint a főváros területén működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltatót. A szennyvízszállítás (szippantás) díját a fogyasztott vízmennyiség alapján, a Budapest Főváros Önkormányzatának mindenkori, hatályos díjrendelete szabályozza.

BKSZT szennyvíziszap szállítás közszolgáltatói szerződés keretein belül.